Maharashtra University of Health Sciences, Nashik

Syllabus For MD Ms Ayurved From Academic Year 2010-11

(Applicable for students admitted in Academic Year 2010 -11 Onwards)

Pre MD / MS

Final MD / MS

SN
Clinical Subject
SN
Para Clinical Subjects
SN
Pre Clinical Subjects
1
Kaumarbhritya 1 Agadtantra 1 Ayurved Samhita
2 Kayachikitsa 2 Bhaishajya Kalpana 2 Ayurved Siddhant Darshan
3 Panchakarma 3 Dravyaguna 3 Kriya Sharir
4 Prasuti Tantra Avum Stri - Rog 4 Ras Shastra 4 Rachana Sharir
5 Shalya Tantra - Samanya 5 Rognidan    
6 Shalya Tantra - Kshar Karma avum Anushastra Karma 6 Swasth Vritta    
7 Shalakaya Tantra Netra Roga 7 Chhya avam Vikran Vigyan    
8 Shalakaya Tantra Shiro - Nasa - Karna avum Kantha Roga        
9 Shalakaya Tantra Danta avum Mukha Roga        
10 Mano Vigyan avum Manas Roga        
11 Sangyaharana